Studieduur: 7 months

Prijs: 29.90

De erkende cursus Verandermanagement biedt je een essenti?le en uitgebreide aanvulling op je kennis. Zo kun jij straks elke verandering aan en waarborg je het succes van jouw organisatie, afdeling of proces.  De cursus Verandermanagement bestaat uit een aantal modules: Module 1 en 2: Inleiding in verandermanagementJe verdiept je in het vakgebied van verandermanagement. Je bekijkt de mogelijkheden voor managers en interim professionals, en bestudeert de verschillende stadia die een verandering kenmerken. Je bekijkt de attentiewaarde van veranderingen en leert meer over weerstand.Module 3: Managers en organisatieveranderingen: PROMICJe bestudeert een aantal bekende modellen binnen het verandermanagement, zoals PROMIC, het vierfasenmodel, en de veranderstrategie?n van Leon de Caluwe. Je bekijkt hoe je deze modellen in de praktijk kunt gebruiken, en leert hoe je een verandering op effectieve wijze implementeert.Module 4: Medewerkers en Appreciative InquiryJe maakt kennis met het fenomeen ?Appreciatetive Inquiry? en leert hoe je door waardering te tonen en op een positieve manier naar informatie te vragen meer draagvlak kunt cre?ren voor een verandering. Door middel van een aantal praktijkcases oefen je met het toepassen van Appreciative Inquiry in de praktijk.Module 5: Sturen op slaagfactorenJe bekijkt hoe je een verandering een zo groot mogelijke kans van slagen kunt geven. Je verdiept je in verschillende vormen van geplande verandering en de lerende organisatie, en je bestudeert de bouwstenen van elke verandering: materie, gedrag en organisatiecontext. Je oefent met het in kaart brengen van slaag- en faalfactoren van een verandering en leert hoe je een slaagpercentage kunt koppelen aan deze factoren. Tenslotte maak je kennis met de ?verander-v?s? en leer je hoe je deze kunt toepassen binnen een verandertraject.Module 6: Voortdurende veranderingVerandering lijkt vaak een tijdelijke zaak, maar voor veel organisaties is constante verandering nodig om mee te blijven groeien met de wereld om ons heen. Je verdiept je in verandervragen op managementgebied, en leert welke keuzes er mogelijk zijn op het gebied van verandering. Je maakt kennis met verschillende trajecten op het gebied van verandering: verbeteren, cre?ren, herontwerpen of innoveren.Module 7: Veranderkunde en weerstandBij elke verandering is weerstand onvermijdelijk. Niet iedereen is immers blij met de nieuwe situatie. Je leert hoe je met weerstand om kunt gaan, hoe je mensen kunt motiveren, vertrouwen kunt opbouwen en draagvlak kunt cre?ren. Je verdiept je in de rol van het managementteam bij een verandering, en bestudeert de raakvlakken en verschillen tussen een verandering en een reorganisatie.