Cursus duur:

Prijs: € 157.00

Slowaaks is de officiële taal van de staat Slowakije (hoofdstad: Bratislava), het land dat vroeger met Tsjechië de staat Tsjecho-Slowakije vormde. Hoewel het Slowaaks veel overeenkomsten vertoont met het Tsjechisch, is het een aparte taal met een eigen woordenschat, grammatica en geschiedenis. Elke les is gericht op specifieke alledaagse situaties en bestaat uit dialogen, woordenschat, oefeningen, zinnen ter vertaling en leesvaardigheid. De tekst is rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen en fragmenten uit kranten en tijdschriften.