Cursus duur:

Prijs: € 1194.00

Globalisering, versnelde technologische innovaties en voortdurende verschuiving van concurrentiekrachten, maken dat bedrijven steeds alerter en adequater dienen te anticiperen op veranderingen in de markt. Om concurrentievoordeel en dus succes in de markt van uw organisatie te borgen is het kritisch beoordelen van de huidige strategiëen en het doorontwikkelen daarvan noodzakelijk. Dat vraagt om hoog opgeleide, ambitieuze managers die in staat zijn om procesoverstijgend richting te geven aan de bedrijfsvoering van een organisatie.