Studieduur: 6 months

Prijs: 29.90

De erkende cursus Middle Management leert je alles wat je nodig hebt om uit te groeien tot een moderne middle manager. Zo kun je met succes jouw afdeling aansturen en alle verschillende taken en verantwoordelijkheden die bij een managementfunctie horen tot een goed einde brengen. De cursus bestaat uit een tweetal onderdelen:Deel 1: Algemene managementkennisIn dit deel van de cursus maak je kennis met het werkgebied van de middle manager. Je bestudeert dit werkgebied op een aantal verschillende vlakken: Maatschappij en organisatieJe maakt kennis met de rol die de middle manager speelt binnen een organisatie, maar ook binnen de maatschappij.Bestuur en besluitvormingJe leert hoe het bestuur en de besluitvorming binnen een bedrijf werkt, en je maakt kennis met de doelstellingen en het beleid van een organisatie.Planning, procesbeheersing en controleJe verdiept je in het besturen van een afdeling. Welke werkprocessen zijn er? Hoe wordt het werk gepland, en op welke manier wordt er gecontroleerd of het werk ook goed is uitgevoerd?OrganiserenJe maakt kennis met het organiseren van werkzaamheden en werkprocessen, en leert hoe je dit op een goede manier kunt vormgevenLeidinggevenJe bekijkt welke manieren van leidinggeven er zijn en welke vorm het beste bij jou persoonlijk past. Je verdiept je in het inschakelen en motiveren van medewerkers. Deel 2: Kennis van functionele beleidsgebieden Tijdens je functie als middle manager is het van belang dat je de grootste beleidsgebieden goed kent, en aan dit beleid uitvoering weet te geven. Je maakt kennis met de belangrijkste beleidsgebieden in een organisatie: CommunicatieCommunicatie is een belangrijk onderdeel van je functie. Je verdiept je in de verschillende soorten communicatie, en het beleid dat vanuit een organisatie hiervoor wordt opgesteld.PersoneelsmanagementJe maakt kennis met het personeelsmanagement, en leert met welke zaken je rekening moet houden bij het aannemen en ontslaan van personeel.Financieel managementJe verdiept je in de financi?le gegevens van een afdeling. Je leert hoe je werkt met verschillende budgetten, hoe je jouw budget kunt inzetten om jouw afdeling succesvol te besturen, en hoe je omgaat met het snijden in budgetten.Marketing managementJe leert meer over marketing en je maakt kennis met het beleid dat hierover door organisatie wordt opgesteld.KwaliteitsmanagementJe maakt kennis met het begrip kwaliteit. Wat is kwaliteit eigenlijk? En hoe weet je zeker dat jouw afdeling het goed doet? Je leert verschillende methoden en meetinstrumenten kennen om de kwaliteit van jouw afdeling vast te stellen.Productie- en logistiek managementJe verdiept je in productieprocessen en de bijbehorende logistiek van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten.InformatiemanagementTenslotte maak je kennis met het vakgebied van informatiemanagement. Je leert op welke manier bedrijven met informatie omgaan, welke risico?s er zijn, en hoe je hiermee om kunt gaan.