Cursus duur:

Prijs: € 189.00

De NHA-cursus ‘BSO Frans’ bereidt u voor op het officiële examen ‘Franse taalvaardigheid’ van de Examencommissie van het ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit is een van de algemene vakken en maakt dus onderdeel uit van alle BSO-studierichtingen. De algemene vakken van een BSO-opleiding bestaan uit: Franse taalvaardigheid, Engelse taalvaardigheid, Geschiedenis basiskennis, Aardrijkskunde basiskennis en Wiskundige basisvaardigheden en Nederlandse taalvaardigheid (behalve studierichting BSO Kantoor).