Cursus duur:

Prijs: € 189.00

De NHA-cursus ‘BSO Aardrijkskunde en BSO Geschiedenis’ bereidt u voor op de officiële examens ‘BSO Aardrijkskunde basiskennis’ en ‘BSO Geschiedenis basiskennis’ van de Examencommissie van het ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit zijn twee algemene vakken en maken dus onderdeel uit van alle BSO-studierichtingen. De algemene vakken van een BSO-opleiding bestaan uit: Franse taalvaardigheid, Engelse taalvaardigheid, Geschiedenis basiskennis, Aardrijkskunde basiskennis en Wiskundige basisvaardigheden en Nederlandse taalvaardigheid (behalve studierichting BSO Kantoor).