Studieduur: 9 months

Prijs: 29.90

Met de erkende cursus Basiskennis psychotherapie leer je zowel het probleem als de oplossing kennen. Je maakt kennis met een groot aantal psychische stoornissen, en leert hoe deze worden behandeld. En daarmee leg je een goede basis voor je studie, of kun je je dagelijks werk verrijken. De cursus bestaat uit een aantal onderdelen: Psychotherapie Je maakt kennis met de basisbeginselen van de psychotherapie, en leert hoe dit vakgebied is ontstaan.Psychotherapeutische processenJe bekijkt een aantal psychotherapeutische processen van dichtbij. Je verdiept je onder andere in psychoanalyse en gedragstherapie.Elementaire functiesJe leert de elementaire functies van de mens kennen, zoals ademhaling, stofwisseling en voortplanting. Je bekijkt verschillende psychische aandoeningen die deze functies kunnen verstoren.Internationale classificatieJe maakt kennis met de internationale classificatie van psychische stoornissen zoals die wereldwijd wordt gebruikt.DiagnoseJe leert hoe in de psychiatrie een diagnose wordt gesteld, en je leert hoe een differenti?le diagnose werkt.Neurotische stoornissenJe maakt kennis met verschillende neurotische stoornissen, en leert hoe dit type stoornis ontstaat.EetstoornissenJe verdiept je in de verschillende eetstoornissen, hun ontstaan en behandeling.Psychosomatische stoornissenBij psychosomatische stoornissen vertaalt de stoornis zich in lichamelijke klachten, waar geen fysieke aanleiding voor is. Je leert hoe deze stoornissen ontstaan en hoe ze worden behandeld.PersoonlijkheidsstoornissenIn de persoonlijkheid van mensen kan veel mis gaan. Je maakt kennis met de verschillende stoornissen die in een persoonlijkheid kunnen optreden.Seksuele stoornissenSeksuele stoornissen hebben een grote impact op mogelijke slachtoffers, maar ook de persoon zelf lijdt onder zijn stoornis. Je leert meer over het ontstaan, het ziektebeeld en de behandeling van deze stoornissen.Psychotische stoornissenPsychotische stoornissen hebben te maken met idee?n die niet waar zijn. Je leert meer over verschillende stoornissen als paranoia en schizofrenie.WaanstoornissenWaanstoornissen vormen een aparte tak van de psychotische stoornissen. De waanidee?n zijn meer realistisch en daardoor moeilijker te herkennen, bijvoorbeeld hypochondrie, grootheidswaan of een stemmingsstoornis.Exogene stoornissenEen exogene stoornis treedt op bij een zware schok of een traumatische gebeurtenis. Hierdoor kun je bijvoorbeeld in een depressie terecht komen. Je leert hoe een exogene stoornis ontstaat en hoe deze wordt behandeld.  MisbruikHet effect van misbruik is groot. Soms zelfs zo groot, dat het slachtoffer zich afhankelijk gaat voelen van de dader. Je leert hoe dit effect ontstaat en hoe het wordt doorbroken.Su?cidaliteit en crisisinterventieSoms moet je direct reageren op een situatie, bijvoorbeeld wanneer iemand op het punt staat zelfmoord te plegen. Je leert hoe dit soort situaties worden aangepakt.NoodgevallenNaast crisisinterventie zijn er ook andere noodgevallen waar je direct op moet reageren. Je leert hoe je met dit soort situaties om kunt gaan.  Kinder- en jeugdpsychiatrieKinderen en tieners zijn nog volop in ontwikkeling. Ook psychisch. Daarom vragen jongeren een aparte aanpak binnen de psychiatrie. Je leert de verschillende behandelmethoden die worden toegepast op kinderen en jongeren.PsychofarmacotherapieSoms wordt therapie gekoppeld aan het gebruik van medicijnen zoals antidepressiva. Je leert hoe deze samenwerking tussen de psychiatrie en de farmaceutische wereld tot stand komt, en wat de voordelen hiervan zijn.WetgevingTenslotte kijk je naar de wetgeving op het gebied van psychiatrie. Je leert welke regels van toepassing zijn op het stellen van een diagnose en het behandelen van een pati?nt.