Studieduur: 5 months

Prijs: 29.90

In deze boekhoudcursus worden de volgende onderwerpen behandeld:     Balans en resultatenrekeningBTW en hoe dit werktFacturerenEnkelvoudig boekhoudenDubbel boekhoudenAankopen en verkopenFinanci?le verrichtingenPersoneelInvesteringenFinancieringAfsluitverrichtingenResultaatbepaling en -bestemmingPriv? of rekening-courantJaarrekeningen