Astrologie

DATUM OPNAME: 30-6-1999
FILE NUMMER : KL99-711
DIG. NR: 9906183
LOKATIE:HUISKAMER
OPDRACHTGEVER:NHA
CONTACTPERSONEN: PAUL VAN DIJK
ONDERWERP:PRAKTISCH BELEGGEN