Cursus duur:

Prijs: € 399.00

De NHA-cursus ‘ASO Wiskunde 6’ bereidt u voor op het officiële examen van de Examencommissie van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Deze cursus voldoet aan het leerprogramma van de derde graad van de ASO-richtingen met component wiskunde. Voor studierichtingen zonder component wiskunde of wetenschappen kiest u onze cursus ‘ASO Wiskunde’. Examen afleggen is niet verplicht. U kunt de cursus ook volgen voor uw persoonlijke ontwikkeling, uit interesse voor het vakgebied of als bijscholing.