Cursus duur:

Prijs: € 349.00

De NHA-cursus ‘ASO Natuurwetenschappen’ bereidt u voor op het officiële examen van de Examencommissie van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. De NHA-cursus ‘ASO Natuurwetenschappen’ voldoet aan de leerinhoud van de derde graad van de ASO-richtingen zonder component wetenschappen. Wetenschappelijke studierichtingen moeten geen examen Natuurwetenschappen doen, maar moeten drie aparte examens afleggen. Deze lesstof zit volledig geïntegreerd in de cursussen ‘ASO Biologie’, ‘ASO Chemie’ en ‘ASO Fysica’. De cursus ‘ASO Natuurwetenschappen’ is modulair opgebouwd en bestaat uit drie onderdelen: biologie, chemie en fysica. Examen afleggen is niet verplicht. U kunt de cursus ook volgen voor uw persoonlijke ontwikkeling, uit interesse voor het vakgebied of als bijscholing.