Cursus duur:

Prijs: € 349.00

NHA biedt de cursus ‘ASO Latijn’ aan. Deze cursus bereidt u voor op het officiële examen van de Examencommissie van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Examen afleggen is niet verplicht. U kunt de cursus ook volgen voor uw persoonlijke ontwikkeling, uit interesse voor het vakgebied of als bijscholing. De cursus omvat de leerinhoud voor zowel het schriftelijk als het mondeling examen.