Studieduur: 10 months

Prijs: 29.90

De erkende cursus NEMAS Advanced Management is een breed opgezette studie op HBO-niveau, waarin je alles leert wat je nodig hebt voor een functie binnen het hoger management. De cursus is verdeeld in een aantal onderwerpen: OrganisatietheorieJe maakt kennis met de basistheorie van organisaties, en leert de belangrijkste organisatorische denkrichtingen en groeifasen van een organisatie kennen.Het bestuursprocesJe bekijkt de verschillende aspecten van het bestuursproces. Je leert onder andere het beschrijven van de hoofdprocessen van een organisatie en de onderdelen van het bestuursproces. Ook maak je kennis met strategische variabelen (product/marktcombinatie, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen en netwerkgedrag), ontwerpvariabelen (arbeidsdeling, delegatie, decentralisatie, horizontale taakverdeling) en stuurvariabelen (standaardisatie, formalisatie, leidinggeven, planning en controle, opleiding, organisatiecultuur). Tot slot verdiep je je in besluitvorming, communicatie, ICT, logistiek, marketing, personeel en verschillende financieel-administratieve aspecten.StrategieJe bekijkt de stappen die je moet doorlopen voor het bepalen van een strategie en de bijbehorende planningscyclus. Je leert hoe je een strategische analyse kunt maken en hoe je strategische keuzes vertaalt in een tactische en operationele planning. Je maakt hierbij onder andere kennis met de indeling van Abell, de SWOT-analyse, de bedrijfstakanalyse van Porter, de groeistrategie?n van Ansof en het Boston Consulting model.Organisatie-typologie en organisatieontwerpJe maakt kennis met de ontwerpvariabelen die een rol spelen bij het vormgeven van een organisatie: omvang, leeftijd, technologie en omgeving. Ook leer je de criteria voor de effectiviteit van een organisatie-ontwerp beter kennen. Je verdiept je in een aantal bekende ontwerpmodellen, waaronder die van Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, en Lawrence en Lorsch.OrganisatiecultuurJe leert hoe je een organisatiecultuur kunt afstemmen op de bedrijfsstrategie. Je bekijkt onder andere welke cultuur gewenst is in welk type organisatie, welke consequenties elk cultuurtype heeft, en hoe je een cultuurverandering realiseert.Leidinggeven en het aansturen van medewerkers en teams Een belangrijk onderdeel van de managementtaken heeft te maken met leidinggeven. Je maakt kennis met verschillende leiderschaps- en motivatietheorie?n, leert hoe je een team aanstuurt of een verandering bestuurt, en oefent met het behandelen van conflictsituaties.ConflicthanteringIn dit onderdeel doe je nuttige kennis op over conflictmanagement. Hoe worden conflicten veroorzaakt? Hoe wordt een conflict zichtbaar? Welke conflictstijlen bestaan er?Human Resource ManagementJe maakt kennis met een aantal instrumenten binnen Human Resource Management en Competentiemanagement.KwaliteitsmanagementDit onderdeel besteedt uitgebreid aandacht aan Integrale kwaliteitszorg en Lean manufacturing.